Acte necesare

Instrăinarea apartamentelor – intabulate 

1) Extras de carte funciara sau incheiere de carte funciara sau actul de proprietate intabulat (contract de vanzare cumparare; act de donatie; contract de schimb, etc.)

2) Adeverinta de la asociatia de proprietari din care sa rezulte ca nu are debite (adeverinta nu mai este necesara in cazul in care cumparatorul consimte sa preia eventualele debite existente)

3) Certificat fiscal (se elibereaza de catre Primaria unde este arondat imobilul)

4) Prezenta vanzatorului sau vanzatorilor in cazul proprietarilor soti sau pe cote parti (indiviziune) cu buletinele sau cartile de identitate. Identitatea mai poate fi determinata in lipsa celor de mai sus cu pasaport, carti de alegator sau permise de conducere.
In cazul in care atat prezenta vanzatorilor cat si a cumparatorilor nu este posibila, ea poate fi asigurata de catre mandatari (persoane imputernicite) cu procura autentica (prin notari publici- in tara sau ambasada; consulate ale Romaniei – in strainatate – de asemenea este posibila si procura autentificata de un notar public dintr-o tara straina – in acest caz fiind obligatorie APOSTILA.

5) Certificat de casatorie (dupa caz) atat pentru clientii cumparatori cat si pentru clientii vanzatori

6) Certificat energetic

Dupa autentificarea contractului este necesar ca :
– vanzatorii sa radieze din evidenta proprietatii Primariei arondate imobilul vandut.
– cumparatorii sa inscrie imobilul la Primaria arondata in vederea evidentierii proprietatii. (Declaratie de impunere)

 

Acte necesare intabulării apartamentelor 

PLAN DE SITUAŢIE intocmit de un inginer autorizat
CONTRACT DE VÎNZARE-CUMPĂRARE legalizat la notar
PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE ( dupa caz) legalizat la notar
ADEVERINŢA ACHITARE INTEGRALĂ A PREŢULUI IMOBILULUI
CERTIFICAT FISCAL – eliberat de Primaria unde este arondat imobilul

 

Compara