Acte necesare

Instrăinarea apartamentelor – intabulate 

1) Extras de carte funciara sau incheiere de carte funciara sau actul de proprietate intabulat (contract de vanzare cumparare; act de donatie; contract de schimb, etc.)

2) Adeverinta de la asociatia de proprietari din care sa rezulte ca nu are debite (adeverinta nu mai este necesara in cazul in care cumparatorul consimte sa preia eventualele debite existente)

3) Certificat fiscal (se elibereaza de catre Primaria unde este arondat imobilul)

4) Prezenta vanzatorului sau vanzatorilor in cazul proprietarilor soti sau pe cote parti (indiviziune) cu buletinele sau cartile de identitate. Identitatea mai poate fi determinata in lipsa celor de mai sus cu pasaport, carti de alegator sau permise de conducere.
In cazul in care atat prezenta vanzatorilor cat si a cumparatorilor nu este posibila, ea poate fi asigurata de catre mandatari (persoane imputernicite) cu procura autentica (prin notari publici- in tara sau ambasada; consulate ale Romaniei – in strainatate – de asemenea este posibila si procura autentificata de un notar public dintr-o tara straina – in acest caz fiind obligatorie APOSTILA.

5) Certificat de casatorie (dupa caz) atat pentru clientii cumparatori cat si pentru clientii vanzatori

Dupa autentificarea contractului este necesar ca :
– vanzatorii sa radieze din evidenta proprietatii Primariei arondate imobilul vandut.
– cumparatorii sa inscrie imobilul la Primaria arondata in vederea evidentierii proprietatii. (Declaratie de impunere)

Instrăinarea apartamentelor – neintabulate 

1) Actul de proprietate al apartamentului în original (contract de construire şi proces verbal 
de recepţie; Titlul de proprietate; contracte de vânzare cumpărare; act de donaţie; certificat
de moştenitor; sentinţa judecătorească rămasă definitivă; act de partaj; etc.)

2) Adeverinţa de la asociaţia de proprietari din care să rezulte că nu are debite (adeverinţa nu mai este necesară în cazul în care cumpărătorul consimte să preia eventualele debite existente)

3) Certificat fiscal (se eliberează de către Primăria unde este arondat imobilul)

4) Plan de situaţie întocmit de către o firmă de cadastru autorizată. În cazul apartamentelor dobândite în rate este necesară dovada achitării integrale a acestuia de la unitatea creditoare.

5) Prezenta vânzătorului sau vânzătorilor în cazul proprietarilor soţi sau pe cote părţi (indiviziune) cu buletinele sau cărţile de identitate. Identitatea mai poate fi determinată în lipsa celor de mai sus cu pasaport, carţi de alegator sau permise de conducere.
În cazul în care atât prezenţa vânzătorilor cât şi a cumpărătorilor nu este posibilă, ea poate fi asigurată de către mandatari (persoane împuternicite) cu procură autentică (prin notari publici – în tara sau ambasadă; consulate ale Romaniei – în străinătate – de asemenea este posibilă şi procura autentificată de un notar public dintr-o ţară străină – în acest caz 
fiind obligatorie APOSTILA.

6) Dupa autentificarea contractului este necesar ca :
– vânzatorii sa radieze din evidenţa proprietaţii Primăriei arondate imobilul vândut.
– cumpărătorii să înscrie imobilul la Primăria arondată în vederea evidenţierii proprietăţii.

Acte necesare intabulării apartamentelor 

PLAN DE SITUAŢIE intocmit de un inginer autorizat 
CONTRACT DE VÎNZARE-CUMPĂRARE legalizat la notar 
PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE ( dupa caz) legalizat la notar 
ADEVERINŢA ACHITARE INTEGRALĂ A PREŢULUI IMOBILULUI
CERTIFICAT FISCAL – eliberat de Primaria unde este arondat imobilul

Compara