Dictionar de termeni

Afini – Persoanele intre care exista o legatura de rudenie(sotii intre ei nu sunt afini, asa cum nici rudele unuia dintre soti nu sunt afini cu rudele celuilalt sot).

Antecontract – Conventia prin care o parte sau ambele parti se obliga sa semneze in viitor un anumit contract, contract ale carui clauze principale sunt determinate in prezent.

Anuitate – este denumirea specializata a ratei fixe si este compusa din “principal” (suma care se plateste din valoarea creditului) si “dobanda” (dobanda aferenta creditului).

Aria construita – suprafata ocupata de catre constructie la sol (amprenta casei pe teren);

Aria construita desfasurata – suprafata insumata a tuturor nivelelor;

Aria utila – suprafata insumata a camerelor fara grosimile zidurilor (suprafata interioara a camerelor);

Aria locuibila -suprafata insumata a camerelor locuibile;

Autorizatia de construire – actul de autoritate al administratiei publice locale in baza caruia se pot executa lucrari de constructii si pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor legale cu privire la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea obiectivelor investitii.

Baza de calcul a venitului – este modul in care se calculeaza venitul care se va lua in considerare la acordarea creditului ; se pot lua in considerare venitul solicitantul, venitul cumulat al solicitantulului si al sotiei/sotului, sau venitul cumulat al membrilor de gradul unu ai familiei.

Cadastru – sistemul unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica prin care se realizeaza identificarea, inregistrarea, reprezentarea pe harti si planuri cadastrale a tuturor terenurilor, precum si a celorlalte bunuri imobile de pe intreg teritoriul tarii. (art.1, L. 7/1996)

Carte funciara – Reprezinta situatia juridica exacta si completa a unui imobil, cuprinzand trei parti :foaia de avere, foaia de proprietate si foaia de sarcini.

Capacitate de folosinta – Conform decretului 31/1954 reprezinta capacitatea de a avea drepturi si obligatii.Aceasta incepe la nasterea persoanei si inceteaza o data cu moartea acesteia.

Capacitate de exercitiu – Potrivit aceluiasi decret 31/1954 reprezinta capacitatea persoanei de a-si exercita drepturile si de a-si asuma obligatiile, savarsind acte juridice.(fie personal, fie prin reprezentantul legal, parinte sau tutore).Aceasta se dobandeste la data la care persoana devine majora(18 ani) si inceteza o data cu moartea persoanei sau cu ocazia punerii sub interdictie judecatoreasca.

Cesiune – transmiterea de catre debitor a drepturilor de creanta in favoarea creditorului. Acesta poate avea drepturi asupra salariului, primelor de asigurare, contractelor civile, comerciale sau de alta natura ale solicitantului.
De obicei, cesiunea drepturilor de creanta se constituie in favoarea bancii cu titlu de garantie, In caz de executare silita ca urmare a nerambursarii la scadenta a creditului, banca este in drept sa incaseze creanta cedata de persoana in cauza.

Certificat de Urbanism – actul de informare prin care se fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al imobilului, caracteristicile zonei in care se gaseste imobilul sau amplasamentul, cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite, precum si lista avizelor si acordurilor necesare in vederea autorizarii executarii lucrarilor de constructii.

Comision la administrarea creditului – pentru serviciile si operatiunile pe care banca le realizeaza pe durata creditului, se percepe un comision din valoarea creditului.

Comunitate de bunuri – Conform art.30 C.Fam., bunurile dobandite in timpul casatoriei intra sub incidenta comunitatii de bunuri, adica se prezuma ca sunt bunuri comune.In cazul bunurilor comune regimul juridic al acestora difera dupa cum sunt bunuri mobile sau imbile.In cazul bunurilor mobile, oricare dintre soti poate efectua acte de instrainare sau de grevare cu drepturi reale a acestora fara a avea nevoie de consimtamantul expres al celuilat sot.In schimb, in cazul bunurilor imobile, actele de instrainare se pot incheia valabil doar cu consimtamantul expres al ambilor soti

Contract de locatiune – Contractul prin care o persoana numita LOCATOR pune la dispozitia altei persoane numita LOCATAR folosinta unui bun individual determinat, pe o anumita perioada de timp, in schimbul unei sume de bani numita chirie.

Creditor – este persoana juridica care, in termeni legali, acorda credite pentru anumite bunuri. In cazul de fata, bancile sunt creditorii.

Creditul imobiliar – este oricare tip de credit desctinat achizitionarii unui imobil, garantat in diverse moduri.

Creditul ipotecar – este un credit imobiliar garantat numai cu ipoteca asupra locuintei achizitionate si este reglementat de o lege speciala. Deci, creditul ipotecar este un credit imobiliar de un anume tip.

Debitor – este persoana care dupa ce a solicitat creditul si i-a fost acordat, plateste periodic – in termenii contractului incheiat cu banca – ratele aferente. Este acelasi lucru cu solicitantul.

Dobanda fluctuanta / fixa – indica tipul dobanzii : fixa (ramane neschimbata pana la sfarsitul termenului) sau fluctuanta ( se modifica in functie de diferite criterii : evolutia pietei, indicii monetari europeni).

Drepturi reale – Sunt acele drepturi care confera titularului lor de a-si exercita in mod direct si fara concursul altei persoane anumite atribute cu privire la un bun.

Drepturi de creanta – Sunt acele drepturi care confera tituarului lor posibilitatea de a cere unei alte persoane individual determinata sa dea, sa faca, sau sa nu faca ceva.

Drept de uzufruct – Drept recunonoscut de proprietar unei alte persoane de a se folosi de un bun si de a-I culege fructele intocmai ca si proprietarul, avand insa obligatia de a conserva bunul ca atare pentru a-l putea restitui proprietarului la incetarea uzufructului.Uzufructul este un drept temporar care inceteaza la data stabilita de parti sau in lipsa unui termen la moartea uzufructuarului.

Drept de uz – Este un drept de uzufruct limitat, care ii confera titularului sau posibilitatea de a-l folosi si de a-I culege fructele dar numai in masura in care sunt necesare pentru satisfacerea trebuintelor lui si ale familiei lui.

Drept de habitatie – Este un drept de uz care are ca obiect o locuinta.

Drept de servitute – Reprezinta o sarcina impusa asupra unui fond(teren) pentru utilitatea unui alt fond invecinat care apartine unui alt proprietar.Exemplificand se poate spune ca dreptul proprietarului unui teren infundat de a trece peste terenurile invecinate pentru a ajunge la o cale publica reprezinta o servitute.

Drept de superficie – Este alcatuit din dreptul de proprietate asupra unei constructii si dreptul de folosuinta asupra terenului pe care se gaseste cladirea respectiva.

Drept de ipoteca – Reprezinta un drept real imobiliar care are menirea sa garanteze o creanta si care confera creditorului ipotecar posibilitatea ca, la nevoie, sa isi satisfaca dreptul de creanta valorificand bunul ce formeaza obiectul ipotecii.Ipoteca mai confera titularului si dreptul de preferinta, adica creditorul ipotecar aflat in concurs cu alti creditori isi va satisface cu prioritaet creanta sa, in raport cu ceilalti creditori.Asadar ipoteca are ca obiect bunuri imobile, care raman in patrimoniul debitorului.

Eligibilitate – este suma de criterii si conditii pe care o indeplineste sau nu o persoana care solicita credit (se poate referi si la cererea de credit pe care aceasta persoana o depune).

Evaluarea imobilului – banca nu acorda suma pe care o cere solicitantul, ci contravaloarea apartamentului care va fi cumparat ; evaluatorul specializat este cel care apreciaza cat costa apartamentul si se poate intampla ca el sa stabileasca un pret mai mic decat cel pe care il cere vanzatorul.

Extravilan – partea din unitatea administrativ-teritoriala cuprinsa în afara intravilanului, delimitata cadastral potrivit legii.

Evictiune – Pierderea totala sau partiala a lucrului vandut ca urmare a unei hotarari judecatoresti care pornind de la o cauza anterioara ii recunoaste unui tert fie un drept de proprietate, fie un alt drept din categoria drepturilor reale asupra aceluiasi lucru. Evictiunea – viciu ascuns, inselatorie in termeni civili (art. 1337 C. Civ.)

Gaj – dreptul bancii asupra unor bunuri determinate aflate in patrimoniul solicitantului. Astfel banca are dreptul, ca in caz de executare silita ca urmare a neplatii ratelor si dobanzii, sa dispuna de bunurile care au fost puse drept gaj de catre solicitant. Gajul se constituie in baza unui contract sub semnatura privata sau in forma autentica si nu il impiedica pe debitor sa dispuna de patrimoniul sau, cu conditia ca actele incheiate sa nu fie facute pentru a frauda creditorul.

Girant – este persoana care accepta sa sustina solicitantul in contractarea creditului ; creditul ipotecar a diminuat mult rolul girantilor, dar mai exista inca banci care cer si giranti ; girantul poate garanta in favoarea solicitantului cu o suma de bani sau cu un alt imobil.

Intravilan – partea din unitatea administrativ-teritoriala, legal delimitata, destinata construirii si habitatiei

Imobil – parcela de teren cu sau fara constructii

Inopozabilitate – Este sanctiunea ce intervine in cazul nesocotirii unor cerinte de publicitate fata de terti, prevazute de lege pentru anumite acte juridice.

Ipoteca pe imobil – imobilul pentru care se ia creditul se ipotecheaza in favoarea bancii, astfel incat daca ratele si dobanzile nu mai sunt platite, banca ia apartamentul creditat

Nulitate – Reprezinta o sanctiune care lipseste actul juridic de efectele sale firesti sau de o parte a acestora atunci cand actul juridic a fost incheiat cu nerespectarea conditiilor de valabilitate sau cu incalcarea unor dispozitii legale imperative.

Mandat – Este un contract in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.

Poprire – Este o masura de executare silita care se dispune atunci cand debitorul unei obligatii are la randul sau un alt debitor.

Renta viagera – Reprezinta dreptul unei persoane numita credirentier, de a primi periodic, atata timp cat traieste o suma de bani numita renta, de la o alta persoana numita debirentier.

Promisiune de vanzare – Se deosebeste de contractul de vanzare-cumparare, in primul rand prin natura obligatiei la care ii da nastere :adica obligatie de a face si nu obligatie de a da, ( respectiv de a transfera proprietatea asa cum se intampla in cazul contractului )

PUG – proiect urbanistic general, contine reglementarile urbanistice valabile la nivelul unui oras si care trebuie respectate in Autorizatia de Constructie.

PUZ – proiect urbanistic zonal, contine reglementarile urbanistice valabile pentru o zona mai mare (aproximativ 10 ha) care nu este bine definita urbanistic (teren viran sau care a fost afectat de demolari masive).

PUD – proiect urbanistic de detaliu , se realizeaza pentru un anume teren, prin intermediul lui se precizeaza perimetrul construibil, retragerile fata de limite, regim de inaltime, aliniament, in corelare cu terenurile invecinate.

Raport venit / rata lunara – este raportul dintre venitul tau (sau al familiei) si cat trebuie sa dai bancii in fiecare luna si este exprimat printr-o cifra; in general, aceasta cifra e 2, ceea ce inseamna ca banca nu are voie sa iti ceara mai mult de jumatate din venitul pe o luna ; se considera ca poti plati restul cheltuielilor (intretinere, hrana) cu jumatatea care iti ramane.

Rate fixe / fluctuante – se poate alege tipul de rata dorit : daca aceasta este fixa, va ramane neschimbata pe intreaga perioada ; daca rata e fluctuanta este posibil sa fie mai mare in primele luni si sa scada treptat, sa fluctueze in functie de evolutia pietei sau sa fie mai mica la inceput si sa creasca pe parcurs.

Rezolutiune – Desfiintarea unui contract bilateral, la cererea uneia dintre parti, ca urmare a faptului ca cealalta parte nu si-a executat culpabil obligatiile ce ii reveneau prin respectivul contract.(este vorba de contractele cu executare uno ictu, adica dintr-o data).

Reziliere – Desfiintarea unui contract bilateral, cu executare succesiva in timp, ca urmare a neexecutarii culpabile a obligatiiilor contractuale.

Revocare – Este o sanctiune de drept civil care consta in inlaturarea efectelor actului juridic civil, datorita ingratitudinii manifestate de cel gratificat sau a neexecutarii culpabile a unor sarcini asumate.

Terti – Persoane complet straine de actul juridic, adica persoane carora actul juridic nu le poate profita in nici un fel ori nu le poate indatora in nici un fel.

Vicii ascunse – De fapt, sunt niste deficiente ale unui bun, care ii afecteaza acestuia utilitatea, facand-o sa scada.Viciile se pot numi ascunse atunci cand nu se pot descoperi la o cercetare cat mai atenta si mai serioasa, pe care orice cumparator este obligat sa o faca fie personal, fie apeland la o persoana de specialitate.

Sulta – Suma de bani care se da unuia dintre copermutanti (partile din contractul de schimb se numesc copermutanti ), in cazul in care bunurile care se schimba nu sunt de valoare egala.In cazul contractului de schimb imobiliar sunt aplicabile regulile de la vanzare-cumparare cu luarea in considerare a unor exceptii prevazute de art.1407, 1408 C.Civ.

Subrogatia – Proces de inlocuire a unei persoane cu o alta persoana.

Compara